UX Metoder

app design, technology and business concept - web designers or developers with laptop computer and smartphone working on user interface layout at office

Velkommen til værktøjskassen der indeholder flere forskellige UX metoder som du kan bruge i dit daglige arbejde og som ikke kræver for meget træning inden brug. Man kan med fordel bruge UX metoderne i kronologisk reækkefølge, da de er delt ind efter hvor meget tid og ressourcer der skal bruges på undersøgelserne. Hvis der er en metode vi har overset, så er du velkommen til at give os et headsup, så vi kan få til tilføjet hurtigst muligt.

Ekspertvurdering
adult-business-businessman-1061588

En ekspertvurdering, også kaldet heuristisk evaluering, er hvor en eller flere konsulenter ser på en brugergrænseflade og identificerer elementer, som potentielt set kunne være til gene for slutbrugere af systemet. Lær mere om hvordan man gør og hvordan man beregner hvilke fejl der skal rettes hurtigst på vores side om ekspertvurderinger.

Card sorting / Kortsortering
adult-american-board-1157859-antique

Kortsortering var oprindeligt en teknik, der blev brugt i psykologisk forskning længe før UX-design var en “ting”. Det er et simpelt koncept, hvor man skriver et ord eller sætninger på kort. Derefter beder man brugeren om at kategorisere dem. Dette kan gøres i det der hedder lukket eller åben kort sortering. Det er en fantastisk måde at afgøre, om din informationsarkitektur (IA) er på vej i den rigtige retning eller for at undersøge IA for nye produkter.

 

I lukket kortsortering – har man som workshopfacalitator på forhånd lavet/navngivet forskellige kategorier som deltagerne skal placere deres kort under.

 

I den åbne kortsortering – lader man brugeren selv bestemme hvad kategorierne skal hedde og hvor mange der skal være. Dog er der en tommelfingerregel der hedder 7+/-2, som går på at mennesker har svært ved at huske meget mere end 7 kategorier på en gang.

 

Du kan læse meget mere om det på vores side om kortsortering.

SUS Test
computer-desk-electronics-374074

System Usability Scale, også kaldet SUS test, et skema bestående af 10 udsagn hvoraf den ene halvdel er positive og og den anden er negative. Udsagnene besvares ud fra en 5-point enighedsskala, der går fra meget enig til meget uenig, som udfyldes af brugerne og resulterer i en SUS score. Denne test giver et indblik i den opfattede brugervenlighed og hvor tilfredse brugerne eksempelvis er med websitets opbygning. Resultatet af testen er et enkelt tal mellem 0% og 100% baseret på en beregning af skemaets besvarelser, der indikerer om brugerne enten synes at siden er uacceptabel (0-50%), marginalt acceptabel (50-70%) eller acceptabel (70-100%). SUS testen kendetegnes ofte ved at kunne give valide data, selv med et mindre antal respondenter.  Du kan hente en gratis skabelon til en SUS test her.

Performance test
art-cogs-colorful-171198

Tom Tullis & Bill Albert beskriver i bogen – Measuring the user experience – performance tests som værende “..useful in estimating the magnitude of a specific usability issue. Many times it’s not enough to know that a particular issue exists”. Den undersøger hvor effektiv en given bruger er til at løse diverse navigationsopgaver på siden, ved at analysere brugernes færden og reaktioner i forbindelse med at udføre dem. Det kunne i Region H. fx være at man på Kursusportalen skulle logge ind, finde et kursus som man skal melde sig selv og en kollega til. En performance test kan supplere SUS testen ved at give indblik i samspillet mellem hvor effektive brugere er og hvor de vurderer om et systems usability er forvirrende eller uacceptabel. På vores side om Performance test, kan du læse mere om emnet.

User stories / Brugerhistorier
facial-expression-indoors-men-692901

Brugerhistorier bruges til at beskrive de ønskede brugeropgaver og -mål inden for et informationssystem eller en tjeneste med fokus på dialogen mellem bruger og udviklingshold for at vælge den funktionalitet der giver mest værdi for brugeren. Brugerhistorier er korte beskrivelser skrevet ud fra brugerens synspunkt, som beskriver brugerens behov og ønskede resultat af mindre funktionaliteter og funktioner inden for et system. Du kan læse mere om hvad brugerhistorier er og hvordan man bruger dem her.

Eye tracking og Biometriskdata
beautiful-close-up-eye-326536

Eye tracking er en fantastisk metode til at se hvordan brugeren interagerer med et produkt, som både kan være på en skærm eller i verden omkring personen der har brillerne på. Desværre kræver det lidt færdigheder før man kan komme i gang med at bruge dem, men når man først har fået det lært, er det kun fantasien der sætter grænser for hvad man kan undersøge. Du kan læse mere om eye tracking på vores side om emnet.

 

 

I Region H. har vi både eye tracker udstyr der kan monteres på skærmen og briller der kan monteres på brugeren, hvis man fx skal lave wayfinding undersøgelser når der bliver sat nye skilte op på hospitalerne. Vi har dog valgt at tage det skridtet videre og kombinere eye tracking med flere former for biometriske data, som du kan læse mere om her.