Performance test

art-cogs-colorful-171198

Performance test 

Performance tests er i bogen Measuring the user experience af Tom Tullis og Bill Albert, defineret som værende “..useful in estimating the magnitude of a specific usability issue. Many times it’s not enough to know that a particular issue exists”. Den undersøger hvor effektiv en given bruger er til at løse diverse navigationsopgaver på siden, ved at analysere brugernes færden og reaktioner i forbindelse med at udføre dem. Det kunne i Region H. fx være at man på Kursusportalen skulle logge ind, finde et kursus som man skal melde sig selv og en kollega til. En performance test kan supplere SUS testen ved at give indblik i samspillet mellem hvor effektive brugere er og hvor de vurderer om et systems usability er forvirrende eller uacceptabel.

 

 

Det er vigtigt at opgaverne der bliver stillet, tager udgangspunkt i grundlæggende handlinger. Dette udelukker ikke at der kan være opgaver som udelukkende omhandler eksempelvis navigationen på forsiden eller at brugeren er logget ind på siden. Det er derfor vigtigt at give brugerne opgaver som kan anses for at være centrale opgaver for det der skal testest.

 

 

Der tages udgangspunkt i fem metrikker der kan give nogle grundlæggende informationer om hvor siden har usability problemer, og hvad omfanget af hvert af disse er. De fem metrikker er følgende:

 

Success

Måler overordnet set om brugeren formår at løse opgaven eller ej. Dette kan bruges som første skridt til at danne sig et overblik over hvor der er problemer, for derefter at gå mere i dybden med disse. Det anbefales at man noterer dette som et ‘1’ for succes, ‘0,5’ for delvis, og ‘0’ for fiasko. Derudover kan man notere om brugeren får hjælp undervejs eller at de bruger mere end den anslåede tid på fx 1 minut på en opgave. Ifølge Tullis og Albert skal man beregne det acceptable tidsforbrug ved at ”perform the task yourself, keeping track of the time, and then double or triple that number”. Eftersom de vælger at anbefale at man både kan vælge at double eller triple tallet, er det heller ikke noget problem at runde tallet op. Så hvis en tid er 78 sek. vil en tripling af det accepterede tidsforbrug være 234 sek. eller 3.9 min, hvilket sagtens kan rundes op til 4 min.

 

 

Time on task

Næstefter om opgaven bliver løst eller ej, er tid muligvis den næstvigtigste faktor at kigge på, da en meget lang løsningstid kan tyde på at brugeren har brugt lang tid på at undersøge hvor man skal klikke, eller at brugeren har klikket forkert flere gange først. Ved at tage tid på hver enkelt opgave kan man få et indblik i om nogle opgaver tager længere tid end de bør. Hvor lang tid en opgave bør tage kan enten blive vurderet af UX eksperten, eller fastsættes ud fra hvad kunden mener den bør ligge på. Fastsættes tiden af UX eksperten, kunne der tages udgangspunkt i hvornår brugerne realistisk set ville opgive at klare opgaven, i et ikke opstillet scenarie. For at undgå at brugerne bliver stressede over at skulle skynde sig igennem en opgave og dermed risikere at klikke forkert, kan man vælge at lave en skjult tidstagning.

 

 

Errors

I forlængelse af time on task kan en måling af fejl (errors), eksempelvis give en forklaring på hvad det skyldes at brugeren har brugt særlig lang tid på en given opgave. Typer af fejl kunne være at brugeren giver op eller navigerer forkert. Med samme fremgangsmåde som ved måling af best case scenarios for tid, kan man her måle et minimum antal klik for at komme hen til det ønskede slut element.

 

 

Effectiveness

Her måles hvor mange handlinger hver bruger er nødt til at foretage for at løse opgaven. Dette parameter kan også bidrage til forståelsen af hvad det skyldes, at visse opgaver tager lang tid at udføre hvis det er for kompliceret et forløb. Er dette tilfældet kan man analysere om visse trin i processen kan skæres fra.

 

 

Learnability

Fokuserer på hvor nemt det er for brugere at løse basale opgaver første gang de besøger et website. Det kan eksempelvis sige noget om hvor godt websitet er til at undervise dets brugere i opbygningen af deres arkitektur. Ved ikke at afvige fra standard opbygningen af websites som brugerne er vant til, kan man sikre at det stemmer overens med deres såkaldte mentale model af websitet.

 

 

Vigtigt at vide inden man laver Performance tests

Det er vigtigt at finde ud af hvor meget tid der kan afsættes til denne form for test. Optimalt vil man bruge alle ovenstående kriterier til en undersøgelse, men der vil opstå steder hvor tiden er knap og der kan man vælge kun at fokusere på nogle af kriterierne fx; succes, tid og fejl.

Litteratur:

Tullis, T. & Albert. B. (2013). Measuring the User Experience – Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics. Second edition. Published by Elsevier Inc 2013. ISBN 978-0-12-415781-1