Hvad er UX?

app design, technology and business concept - web designers or developers with laptop computer and smartphone working on user interface layout at office

Hvad er User eXperience?

UX er en forkortelse af “User eXperience” og oversat til dansk betyder det brugeroplevelser. Det går ud på at imødekomme de forskellige behov en kunde kan have og implementere det i en løsning, f.eks. et website. UX handler altså om at få indsigt i forskellige kundetyper, og deres anvendelse af en given teknologi. UX defineres ud fra følgende tre karakteristika:

 

 

  1. Brugeren er involveret.
  2. Brugen interagerer med et produkt, system – generelt noget med en brugergrænseflade.
  3. Brugerens oplevelser gennem interaktion er i fokus, som observeres og måles.

 

 

Brugerens perspektiv er i fokus. Det vil sige, at vi måler menneskers subjektive oplevelser når de anvender produkter gennem UX metrikker. En UX metrik afslører noget omkring forholdet mellem bruger og produkt. Vi kan gennem forskellige UX metoder få indsigt i om brugeren kan anvende produktet på en ønsket måde eller om vedkommende evt. har besværligheder. UX metrikker kan være behjælpelige i at afsløre brugeradfærd, som man ellers let ville kunne overse. Dermed formår UX metrikker at bidrage med kvalificerede estimater på omfanget og signifikansen af evt. komplikationer af et givent brugergrænseflade. Dette giver beslutningstagerne en værdifuld information og indsigt, så de undgår at tage beslutninger baseret på forkerte antagelser eller mavefornemmelser. Her kan du læse mere om hvilke UX metoder vi arbejder med i Region H.

 

 

Usability Maturity modellen i Region Hovedstaden

En usability maturity model beskriver de forskellige stadier, som organisationer kan befinde sig i når det gælder brugercentrerede processer. Med figuren nedenfor, udarbejdet af Kasper N. Sørensen, vil vi komme med en vurdering af hvilket niveau Region H. som organisation kan rangeres på hvad angår integrationen af UX. Modellen spænder fra niveau 0, der udtrykker at virksomheden enten er uvidende omkring eller ikke anser UX som vigtig, til niveau 4, hvor organisationen fuldt ud er brugercentreret, hvad gælder interne funktioner og produktdesign.

Niveauet af en organisations usability maturity giver vigtig indsigt i hvad virksomheden evt. har eller vil afsætte af ressourcer til UX arbejde. Dette er afgørende for hvad man som konsulent, kan komme med af anbefalinger til diverse UX tiltag og hvordan de skal italesættes. Ud fra de kriterier vurderer vurderes det i 2018 at Region H. ligger på niveau 2. Det skyldes at vi på nuværende tidspunkt har det udstyr der skal til for at lave UX undersøgelser, men forsat ikke er organiseret nok.

Litteratur:

Ashley & Desmond (2009). Usability Maturity: A Case Study in Planning and Designing an Enterprise Application Suite, Human centered design, vol. 5619, pp. 579-584.

 

Nielsen, J. & Norman, D. (n.d.). The Definition of User Experience. [Online]. Tilgængelig på: <http://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience/>

 

Sørensen, K. N. (2015). Forelæsning om strategisk UX, PowerPoint presentation. Designpsykologi, Frederiksberg.

 

Tullis, T. & Albert. B. (2013). Measuring the User Experience – Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics. Second edition. Published by Elsevier Inc 2013. ISBN 978-0-12-415781-1

 

Anbefalede artikler:

Softworld: Hvad er UX Design egentlig? 7 myter om UX.

 

Gorm: Hvad er UX – og hvad er UX ikke.