Ekspertvurdering

adult-business-businessman-1061588

Ekspertvurdering

En ekspertvurdering, også kaldet heuristisk evaluering, er hvor en eller flere konsulenter ser på en brugergrænseflade og identificerer elementer, som potentielt set kunne være til gene for slutbrugere af systemet.

 

Forundersøgelse ved brug af ekspertvurdering

Målet for en ekspertvurdering er at påtage sig rollen som en bruger og dernæst navigere rundt på websitet. Man noterer de steder, hvor der opstår problemer eller situationer som potentielt vil irritere andre brugere. Det er en metode der både kan bruges i et tidligt udviklingsstadie på fx en prototype eller som en sen usability test, hvis websitet allerede er publiceret. Inden man går i gang med en eksperundersøgelse, er det en god ide at undersøge om brugerne oftest tilgår siden via.; mobil, tablet eller pc.

 

Hvis tilfældet er, at det tilgås både med mobil og pc, kan man med fordel dele eksperterne op i mindre ekspertgrupper. Hvis man i et team fx er fire konsulenter, kan man dele eksperterne om i to ekspertgrupper, hvor den ene gruppe besøger websitet via computer på to forskellige browsertyper (fx Chrome og Firefox). Den anden gruppe kan besøge websitet fra en iPhone og en Android.

 

Websitet skal gennemgåes med udgangspunkt i Jakob Nielsens “10 Usability Heuristics for User Interface Design”. Dette bruges som en motode til at vurdere om et website generelt er brugervenligt, da Nielsens heuristikker fungerer som guidelines til dette. Elementer, som potentielt kan være problematiske for brugerne, bliver af konsulenterne bedømt ud fra en alvorligheds- og hyppighedsskala. Alvorlighedsskalaen er fra 1-4, hvor 4 er katastrofal og 1 er kosmetisk. Hyppighedsskalen er en 1-100 score, som er et estimat på hvor ofte brugere vil blive eksponeret for problematikken; en score på 1 indikerer at meget få brugere vil blive påvirket, hvor en score på 100 viser at problemet vil ramme alle brugere. For at kunne prioritere problemerne kan man bruge følgende formel:

A x H x (E/e)”. Antal eksperter (e), antal eksperter der fandt samme problem (E), alvorlighed (A) og hyppighed (H).

 

 

Fordele og ulemper med ekspertvurdering

En forundersøgelse ved brug af ekspertvurdering gør at man relativt hurtigt og omkostningsfrit kan diagnosticere, samt udarbejde en prioriteringsliste for potentielle fejl, der skal løses. Da der ikke skal forberedes og rekrutteres brugere til testen kan man ved brug af et vurderingsværktøj finde problemer, man ellers ville have overset. Dog er der en chance for at finde “falske fejl”, som brugere ikke ville støde på. Typisk siger man at ekspertvurderinger rammer ca. 50% af de problemer brugere selv ville kunne finde i en usability test. Den manglende inddragelse af brugere er en ulempe. Ekspertvurderinger skaber et fornuftigt udgangspunkt, da man kan undgå de mere åbenlyse fejl og rette op på dem, inden man begynder at invitere brugere til usability tests. På den måde kan man spare tid og penge.

Litteratur: 

Lausen, S., & Musgrove, M. P. (2005). Heuristic Evaluation of User Interfaces versus Usability Testing. User Interface Design – A Software Engineering Perspective. Addison-Wesley.

 

Nielsen, J. (1995). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. [Online] Tilgængelig på: <http://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/> Tilgået: 14-12-15.